6/06/2007

Kurye Video Screening " sound broadcasting " & Hazavuzu Performance "Köpek jpeg"


Tunel Art Festivali Kapsamında


Kurye Video Organizasyon'u Gösterimi ve
HaZaVuZu sunar:
"Köpek jpeg" performans

09.06.2007 Cumartesi saat 21.00'da
Galata Kulesi'nin önünde
Organizator/ Courier: Irmak Arkman


Kurye Video Organization Screening and
Hazavuzu presents: Kopek jpeg. performance

at 09.06.2007,21.00h, in front of Galata Tower
Kurye Bağımsız Video Organizasyonu
Yurtiçi ve yurtdışından geniş bir katılımla oluşmaya başlayan arşiv ve sergi düzeni; video ile ilgilenen sanatçılar ve KargART'ın adına düzenlenmiş ilk video festivalinden sonra, 2007 yılında "Kurye" adıyla gerçekleştirilen uluslararası bağımsız bir festivale ve bu festival tarihleri dışında da aynı misyonlarla çalışacak "Kurye Video Organizasyonu" adlı topluluğa dönüştü. İlerde genişlemesini arzuladığımız bu topluluğun aktif üyeleri Irmak Arkman ve Ceren Arkman, proje baslı olarak çalışan Gözde İlkin organizasyonları üstlenirken Bahadır Dilbaz'ın ise hem festivale hem topluluğa tasarımlarıyla yeni bir boyut kazandırdı. Bizler; "Kurye" konseptiyle, günümüzde her an her yerde ulaşılabilen ve sürekli dolaşıma sahip olan görüntüden taraf olup, küratör ve galeri sisteminin öngördüğü seçici ve seçilen olma haline karşı bir duruş geliştirdik. Buradaki amaç, gönderilen videoları belli bir seçime tabi tutmadan, İstanbul içinde ve dışında farklı mekanlarda göstermek; gezici festival görevini üstlenerek, görüntülerin dolaşımını ve herkes tarafından izlenebilirliğini sağlamaktır.

Courier Independent Video Organisation
The exhibition and the archive that began to develop in parallel to it with the contribution of a huge number of artists from both here and abroad, transformed into a festival under the title of "Courier" in 2007 with the support of KargART and artists interested in the medium of video and a group named "Courier Video Organization" that will carry on the ideals of the festival throughout the rest of the year was formed. For the moment, the members of this group include Irmak Arkman, Ceren Arkman and Gözde İlkin who are mainly responsible for the organization and Bahadır Dilbaz who enrich both the festival and the organization with his designs: it is our wish that this group will grow in number in the near future. With the concept of the "Courier", we took the side of the image, which is now more than ever accessible and circulating, against the system of galleries and curatorial practices that separate and define those who chose and those who are chosen. The aim here is to exhibit the contributed videos in different venues both in Istanbul and elsewhere without subjecting them to a selection process; thus becoming a festival-on-the-move and assisting the circulation of the videos and their accessibility to a wide public.

HA ZA VU ZU
Hazavuzu 4 kişilik bir çekirdekten oluşup ihtiyaç duyulduğunda başka insanlarla ortak çalışmalara gidebilen bir gruptur. Böyle bir aşama söz konusu olduğunda iletişimin olabildiğine basit olması için her türlü aracı ( resimden fotoğrafa , performanstan videoya ,
ses , müzikten karaokeye kadar ) kullanabilir. Önceden kararlaştırılmış bazı motifler vardır ama o an katılanların getirdikleri de her zaman için çalışmaya dahil edilmeye hazırdır ; yeter ki genel bünyeyi beslesin. Bu anlamda hazavuzu bir çalışma oluştururken , sadece projeye odaklı çalışmalarla ilgilenmez , gruba enerji sağlayacak faaliyetleri de kollar ve süreç boyunca ortaya çıkanları kaydeder. Çünkü bu sadece o çalışma için değil , sonraki zamanlar için de potansiyel ve değerli bilgiler içerebilir.
ha za vu zu sunar
seslendirme öncesi seslendirmeden
seslendirme olmuş seslendirmeye


HA ZA VU ZU
"Hazavuzu" is a group composed of 4 artists at the core. When required, they can cooperate in collective works with others. In this process, to make the communication easy, the group is ready to use all the materials they can (from painting to photograph, from performance to video, from music to karaoke) .There are some motives which are settled before, but what the newcomers bring with them is always to be included in the work, provided that this contribution enrich the general structure. In this sense, "Hazavuzu" not only focuses on project based works but also search permanently for the activities which is able to provide the energy for the group and records those which come out in the process of time, because this can contain the potential and valuable information not only for the project of present time, but also for those of future.
ha za vu zu
presents
we get
vocalised


Ps: "Kurye", dolaşım süresince gönderilecek olan yeni videolara açıktır. Gelen her video, oluşmaya başlayan bağımsız video platformunda arşivlenecek ve daha sonraki tarihler için belirlenen gösterim mekanlarında sunulacaktır.
"Courier" group welcomes any new videos sent throughout the period of circulation. Every video will become a part of the newly developing independent video platform's archive and be exhibited in various venues in days to come

No comments: