11/05/2009

Stelarc@Kurye International Video Festival'09

Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 1Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 2Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 3Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 4Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 5Stelarc@Kurye International Video Festival'09 Part 6

9/30/2009

Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri // Kurye Video Biennial Special Screenings


Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri

Kurye Video Organizasyonu, İMÇ 5533’te açılan Kurye Video Arşivini kutlamak ve İstanbul Bienali vesilesiyle canlanan İstanbul’un kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla Ekim ayının ilk on beş gününde özel gösterimler düzenliyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 13 ve 16 olmak üzere iki seans halinde İMÇ 5533’te gerçekleşecek video gösterimlerine tüm video meraklılarını bekliyoruz!

1-15 Ekim arasında gerçekleşecek bu gösterimler 47 ülkeden 270 sanatçının 700’ü aşkın videosuna ev sahipliği yapan ve koleksiyonunu gün be gün geliştiren Kurye Video Arşivinden İstanbul Bienalinin bu seneki temasına paralellik gösterecek şekilde seçilmiş videolardan oluşuyor. Bertolt Brecht’in 1928’de Büyük Buhran eşiğinde sorduğu ve İstanbul Bienalinin 2009’da küresel bir iktisadi bunalımın ortasında yinelediği “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan videolardan oluşan program, bu soruya verilebilecek üç olası cevap çerçevesinde şekillendi: aşk, nefret ve elbette para.

Bireysel hayatlarımız kadar medeniyetlerin de itici gücü olduğu iddia edilebilecek iki temel duygu, aşk ve nefret, “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan iki seçkinin konularını oluşturuyor. Bu seçkiler aşk ve nefrete ilk anda akla gelenden daha geniş bir çerçevede yaklaşıyor. Mesela aşk seçkisi içine tutkuyu ve aşkın sosyal etkilerle aldığı farklı şekilleri ve içine sıkıştığı kültürel ve kurumsal düzenlemeleri de alırken nefret seçkisi şiddet, savaş gibi nefretin fiziksel dışavurumlarının yanı sıra tiksinti ve dışlama gibi gündelik zulümlere de yer veriyor. Üçüncü ve son seçkinin konusu ise Bertolt Brecht’in sorduğu soruya onun beklediği cevabı veriyor: Para. Kapitalist dünyada para olmadan insanlık olmaz. Ahlak her zaman karın tokluğundan sonra gelir. Para başlıklı seçkinin videoları paranın ve içinde yaşadığımız küresel kapitalist dünyada her şeyin ve herkesin metalaşmasının gündelik hayatımızdaki izlerini sürüyor.

İMÇ 5533’ün “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı sergisi de hâlâ devam ediyor ve gösterimlerle eşzamanlı olarak görülebilir. Bu serginin detayları için: imc5533.blogspot.com.

Gösterim Programı:
1-7-10 Ekim: Para
2-8-14 Ekim: Aşk
3-9-15 Ekim: Nefret

Kurye gösterimleriyle ilgili detaylı bilgi için: www.kuryevideo.org.

Kurye Video Biennial Special Screenings

Kurye Video Organization will present special screenings throughout the first 15 days of October in order to celebrate the opening of the permanent Kurye Video Archive at İMÇ 5533 and to contribute to the art and culture scene in Istanbul which has been recently invigorated by the onset of the Istanbul Biennial. We invite all video enthusiasts to our screenings which will take place twice at 13:00 and 16:00 every Wednesday, Thursday, Friday and Saturday until October 15 at İMÇ 5533!

The screenings will comprise videos chosen from Kurye Video Archive, currently housing more than 700 videos by 270 artists coming from 47 countries and enlarging its collection by the day, in parallel to the theme of this year’s edition of the Istanbul Biennial. Seeking to find viable answers to the famous question “what keeps mankind alive?” posed first in 1928 at the eve of the Great Depression by Bertolt Brecht and again by the curatorial team of the Istanbul Biennial in 2009 at the midst of the global financial crisis, the screening program was formed around three possible answers to this essential question: love, hate and of course money.

Two essential human emotions, love an hate, which could arguably be the most important driving forces behind not only personal life stories but also civilizations, provide two separate answers to the question “what keeps mankind alive?” as well as the themes of two separate screening programs. These screenings approach the notions of love and hate more broadly than what first comes to mind. For instance, the screening on love also includes videos on passion and the different shapes that love can take in the face of social influences as well as the institutional and cultural limitations that constrain love; while the screening on hate includes not only the most common physical manifestations of hate like acts of violence and war but also more minute and everyday acts of hatred like repulsion and ostracism. The theme of the last screening provides Brecht with the answer he originally intended to provoke: Money. In the capitalist world, there can be no room for humanity without money. And morality always comes second to the necessity of being able to afford a full stomach. The videos of the screening on money trace the role of money in our everyday life as well as the commodification of everything and everyone in our global capitalist world.

İMÇ 5533’s exhibition entitled “Once Upon A Time” is still running and can be viewed alongside Kurye’s special screenings. For more info on this exhibition, please visit: imc553.blogspot.com.

Screening Program:
October 1-7-10: Money
October 2-8-14: Love
October 3-9-15: Hate

For more info on Kurye screenings, please visit: www.kuryevideo.org.

Kurye Video Arşivi İMÇ5533'de/ Kurye Video Archive @ IMC5533


700'Ü AŞKIN VİDEOSUYLA KURYE ULUSLARARASI VİDEO ARŞİVİ ARTIK İMÇ5533'DE

Sergi: Bir Varmış Bir Yokmuş, 09.09.2009 / 29.10.2009, İMÇ5533

Bilginin aktarılması söz konusu olduğunda, bunda hafızanın bir rolü olsa da olmasa da, elde edilen sonuç, ister sözlü ister görsel ya da bu ikisinin bir birleşimi olsun, anlatımsal olacaktır. İstanbul gibi karmaşık ve kaotik bir şehirde, öykü anlatımı, mekânın doğal dokusunun bir parçası olarak var olmaktadır. Bir Varmış Bir Yokmuş isimli bu enstalâsyonda, Volkan Aslan ve Nancy Atakan, İstanbul’da ve küratör Marcus Graf ile birlikte işlettikleri bağımsız sanat mekânı 5533'ün çevresinde yer alan Unkapanı bölgesinde bulunan gerçekliğin/kurgunun çoklu katmanlarını yansıtan hayali ve tarihsel bir mekân sunmaktadır. Bu iki sanatçı, yerel üniversite öğrencileriyle birlikte, 5533’ün açıldığı yıl olan 2008’den beri, 5533’ün, küçük işletmelere sahip iş adamlarından oluşan komşularının ve İstanbul’daki benzer inisiyatif ve merkezlerin sahip olduğu komşuların, çağdaş sanata ilişkin bakış açılarını ve algılamalarını saptamaya yönelik çok sayıda proje organize etmişlerdir. Buna ek olarak, 5533’ün de içinde bulunduğu ve İstanbul’un en eski alışveriş merkezi olan İMÇ’nin (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) mimari tarihini de araştırmışlardır. Psödo-belgesel tarzındaki bu yaklaşım, belirli bir anlatım türünü kullanmaktadır ve gerçekleştirilecek bu etkinliğin tartışma paneli kısmında sunulacaktır. Buna karşılık, Volkan Aslan ve Nancy Atakan’ın enstalâsyonu, içinde yaşanılan dünyalara ilişkin öyküleri anlatmanın alternatif yollarını göstermektedir.

5533’ün etrafında yer alan çevre, geleneksel, Müslüman ve tarihi öğeleri, modern yaşamın izleriyle bir araya getirmekte ve paralel dünyaların, yan yana var olmanın yanı sıra birbirleriyle kesişmelerini ve birbirlerinin içine nüfuz etmelerini de mümkün kılmaktadır. Pleksiglas, neon, plastik, cam, reklâmlar, videolar ve çağdaş müzik, Müslüman kadınların geleneksel hazır giyim eşyaları, yerel bir çay ocağı, yarı terkedilmiş bir modern alışveriş merkezi, solmuş fotoğraflar, arabesk müzik ve atılmış nesnelerle iç içe geçmektedir. Aslan ve Atakan’ın enstalâsyonu, her ikisinin de kişisel sanat uygulamalarını kullanarak bu atmosferi dolaylı olarak yeniden yaratmaktadır. Nancy Atakan, 5533’ün de içinde bulunduğu bu alışveriş merkezini kuran akrabalarının öyküleri, aile fotoğrafları ve kişisel deneyimlerinden yola çıkarken, Volkan Aslan’ın anlatımı, geçmiş dönemlere ait bulunmuş nesnelerden yararlanmaktadır. Her iki sanatçı da, nesnelerin, insanlardan daha uzun ömürlü olduklarının ve geriye kalan şeylerin atmosferini yansıttıklarının, kokusunu taşıdıklarının ve arkalarında izler bıraktıklarının bilincindedir. Nesneler, hafızayı taşımakta ve belgelemektedir. Bu nesneler, sanatçının ister tanıdığı ister tanımadığı bir kimseden geliyor olsunlar, etkinlikler, kişiler ve dönemler hakkında öyküler anlatmaktadırlar. Bu nesnelerinden çıkan hikayeler hiçbiri, birbirinden daha doğru değildir.

700'Ü AŞKIN VİDEOSUYLA KURYE ULUSLARARASI VİDEO ARŞİVİ ARTIK İMÇ5533'DE

Kurye Video Organizasyonu, sadece video üzerine faaliyet gösteren bağımsız ve uluslararası bir organizasyondur. Arşiv sistemiyle işleyen Kurye Video Organizasyonu, aynı zamanda yerel ve uluslararası alanda ajans olarak da çalışmaktadır. Arşivinde hali hazırda 47 ülkeden 267 sanatçıya ait 700’ü aşkın video bulunan organizasyon, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde dört uluslararası video festivalinin yanı sıra sayısız sergi, özel gösterim ve görsel-işitsel etkinliğe imza atmıştır. Sayısı gün geçtikçe artan videolarıyla uluslararası sanat camiasındaki yerini giderek sağlamlaştıran ve Türkiye için önemli bir kaynak teşkil eden arşiv bundan böyle İMÇ5533 mekanından takip edilebilecek ve organizasyon bienal süresince düzenli olarak video gösterimleri gerçekleştirecek. İzleyiciler gösterim olmayan günlerde arşivden videolar izleyebileceği gibi, bugüne kadar yapılmış gösterimleri de istedikleri zaman seyretme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Adres: İMÇ 5. Blok, Unkapanı, IstanbulKurye Archive at IMÇ 5533
*Exhibiton: Once Upon a Time // Kurye International Video Archive at IMC5533
Exhibition: Once Upon a Time, 09.09.2009 / 29.10.2009 at IMC5533

Whenever memory plays a role in relating information, the outcome, whether verbal, visual, or a combination of the two, becomes narrative. In a complex chaotic city like Istanbul, storytelling exists as a part of the natural texture of the place. In this installation entitled, Once Upon a Time/Bir varmış bir yokmuş, Volkan Aslan and Nancy Atakan present an imaginary space, a historical place, that reflects the multi-layers of reality/fiction found in Istanbul as well as the unkapani area around 5533, the non-profit independent art space they run together with the curator, Marcus Graf. Since 5533 opened in 2008, these two artists in conjunction with local university students have conducted several projects organized to ascertain the viewpoints and perspections related to contemporary art of their small businessmen neighbors as well as those of neighbors of similar initiatives and centers throughout the city. In addition, they have researched the architectural history of İMÇ (Istanbul Textile Manufacturers), the oldest Istanbul shopping center in which 5533 is located. This pseudo-documentary type of approach uses one type of narrative and will be presented in the panel discussion portion of this event whereas the installation by Aslan and Atakan shows alternative ways to tell stories about the worlds they inhabit.

The environment around 5533 joins the traditional, Moslem, historical, with touches of contemporary life to allow parallel worlds to stand side by side as well as to overlap and to penetrate each other. Plexiglas, neon, plastic, glass, advertisements, videos, contemporary music intertwine with traditional Moslem women’s readywear, a local tea shop, a semi-deserted modern shopping center, faded photographs, arabesque music, and discarded objects. Aslan and Atakan’s installation indirectly recreates this atmosphere using their individual artistic practices. While Atakan starts from personal experience, family photographs and stories of her relatives who initially established the shopping center in which 5533 exists, Aslan’s narrative begins with found objects from past eras. Both artists realize that objects outlive humans and that objects leave traces, carry smells, and reflect the atmosphere of what remains. Objects document and carry memory. Whether these objects come from someone known or unknown to the artist, they tell stories about events, people, and eras. Neither seems more true than the other.

Kurye International Video Archive at IMC5533

Kurye Video Organization is an international and independent organization operating solely in the field of video art. It also works as an archive and an agency both locally and internationally. So far, the archive has attracted more than 700 videos by 265 artists coming from 42 countries. The organization has realized numerous exhibitions, special screenings and audio-visual events as well as four international video festivals over the course of the last four years. Augmenting its place and its reputation in the international art scene with an ever increasing number of videos, Kurye archive has become a valuable resource for the art scene in Turkey. This archive will from now on be available at IMC5533 and to celebrate this new space, Kurye will feature regular screenings throughout the duration of the Biennial. The viewers will be able to select and watch individual videos from the archive as they like and will also have the chance to watch Kurye’s previous screening programs.

Address: İMÇ 5. Blok, Unkapanı, Istanbul

7/28/2009

Orgalink.net Açıldı!!!!
Orgalink.net, beğenilerinizi paylaşarak yeni içerikler keşfedebileceğiniz, diğer üyelerden öneriler alabileceğiniz yeni jenerasyon sosyal paylaşım aracıdır.

Kullanıcılara sinema, müzik, kitap, video oyunu ve dizi kategorileri altında sınırsız içerik girme, önerme ve paylaşma imkanı tanıyan tek sistem olan Orgalink.net, bu özelliği ile kültür sanat ve topluluk siteleri arasında farklı bir yere konumlanıyor.

Kullanıcıların yanı sıra profesyonel editörlerin de kategoriler hakkında içerik girecekleri sitede; ayrıca favorilerinize eklenen her içerik, benzer orgalink önerilerinin alındığı bir platforma dönüşüyor.

7/20/2009

Friendly Video Graffiti @ Kunstraum Kreuzberg / Bethanien by L.C. von SukmeisterL.C. von Sukmeister takes the side of the guerilla tactic and the video tag, which is ever circulating and accessible on the internet, and develops a stance against the system of curators and galleries that separates the art world into those who choose and those who are chosen. Bend down you Massimiliano Gioni, Okwui Enwezor, Hans Ulrich Obrist, John Elderfield, Roger M. Buergel, Richard Flood, Daniel Birnbaum, Saskia Bos and Sylvie Fleury!

Credits:
Art Director: L.C. von Sukmeister
Cinematographer: Le Chef du Bureau
Associate Producer: Leopold Chrétien
Set Designers: Atilkunst, Kurye Video Organization, Oda Projesi
Auflage 100 Exemplare
Signiert + nummeriert à: € 20.900,00 (ink. 10 % MwSt.)
Unlimitierte Auflage à: € 500,00 (ink. 10 % MwSt.)
Ten for Free: Kurye Video Organization
Three for Free: Kunstraum Kreuzberg / Bethanien
Location: Kunstraum Kreuzberg / Bethanien
Location Details: Mariannenplatz 2, 10997 Kreuzberg, Berlin, Germany
Date: 4 July 2009
Script: istanbul-off-spaces
Script Consultant: istanbul-off-spaces
Series: Friendly Video Graffiti Project 2009
Part IV: Berlin
Spaces Part IV: Georg Kolbe Museum, Daimler Contemporary, Neues Problem, Hamburger Bahnhof Museum - für Gegenwart, Galerie Schuster, Tanas, Kunstraum Kreuzberg Bethanien
Kunstraum Kreuzberg: Bethanien
FUCK SEX ! LOVE ART

7/01/2009

İstanbul Off Spaces, Berlin
İstanbul-Off-Spaces
Bağımsız Sanat Mekan ve Grupları Diyaloğu
Sergi ve etkinlikler

Açılış: 3 Temmuz 2009, Cuma, 19:00
Sergi süresi: 4. Temmuz - 16. Ağustos 2009


Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’de gerçekleştirilecek sergi ve etkinlikler projesi İstanbul-Off-Spaces ile, birkaç yıldır gelişen bir olguya, İstanbul’da sayıları giderek artan ve önem kazanmaya başlayan, ticari olmayan bağımsız proje ve sanat mekanlarına, dikkat çekmek istiyoruz.
Etkinliğin amacı, İstanbul’daki projeler ve çalışanları ile diyaloğa girmek ve Berlin’de, kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmaktır.
İstanbul’daki sanat mekanları, sivil toplum diskurlarının önemli alanlarını oluşturuyorlar. Gerek giderek yoğunlaşan uluslararasılaşma, gerekse artan bağımsızlık ve özgüven sayesinde, mekanlar, yayınevleri, dergiler ve çağdaş güzel sanatların aktörleri, İstanbul’daki toplumsal ve politik tartışmaların öne çıkan öğeleri haline geldiler.
Sergideki sanatsal çalışmalar ve dokümantasyonların yanısıra, özellikle söyleşiler ve konferanslarla da İstanbul’daki kültür politikalarının aktörlerinin mercek altına alması amaçlanıyor. Gazete formatında çıkarılan yüksek tirajlı bir yayın sergiyi duyuracak, aynı zamanda sürekli dönüşen ve giderek gelişen sözkonusu bu kültürel olguya görsellik kazandıracaktır.

Stéphane Bauer und Sencer VardarmanKatılan Gruplar
5533, Apartman Projesi, Artık Mekan, atılkunst, daralan, Hafriyat-Karaköy, Kurye, Masa Projesi, Nomad & Upgrade!İstanbul, Oda Projesi, xurban_collectiveHauptstadtkulturfonds destegi ile gerçeklestirilen bir Kunstraum Kreuzberg/Bethanien projesi.
Konsept: Stephané Bauer ve Sencer Vardarman.

Sergilenen Proje
Video screening
her gün 12:00-19:00

Katılımcılar
Bengisu Bayrak, Candaş Şişman, Deniz Kader, Denizcan Yüzgül, GER GER, Digimind, Ece Kalabak, Gözde İlkin, Gökhan Okur, Mert Öztekin, Neriman Polat, Onur Sentürk, Mert Kizilay, Ozan Adam, Sena Basöz, Ali İbrahim Öcal, Şinaşi Güneş, Neşe Dijlay Akbaş, Lokman Dogmus, Erkan Esenoğlu, Swamm, Kinki Texas, Thorsten Fleisch, Funda Özgünaydin, Astrid Rieger

Kurye, İstanbul Off sergisi için arşivinde bulunan Türk ve Alman sanatçıların video çalışmalarına yer verecek ve sergi alanında belirlenen saatlerde gösterilecek bir video gösterimi hazırlayacaktır.

Kurye Video Screening

1. Gözde İlkin | Frequented | 1’06’’ | 2008
2. Bengisu Bayrak | Fast İmam | 10’31’’ | 2003
3. Mert Öztekin (Hazavuzu) | Dear President | 4’43’’ | 2007
4. Gözde İlkin | ID ripper| 7’43’’ | 2009
5. Neriman Polat | Bad Tempered and Sweet Woman | 3' 47'' | 2007
6. Neriman Polat | Crazy Love | 4'47'' | 2008
7. Sean Başöz | Nobody is Irreplacable | 3’35’’ | 2007
8. Neşe Dijlay Akbaş | Finally we are no one | 3'41'' | 2009
9. Ozan Adam | İstanbul | 8’ | 2007
10. Şinasi Güneş | Batumi | 03’24’’| 2008
11. Astrid Rieger | The Expendition to the south pole | 2'15'' | 2002
12. Astrid Rieger | Mammal | 7'25'' | 2007
Kurye Animation Videos Screening
1. Gökhan Okur | Mobilisation Exercices | 1'55'' | 2008
2. Ece Kalabak | Love Styles | 3'04'' | 2004-08
3. Digimind | The Fall | 3’24’’| 2006
4. Deniz Kader & Candaş Şişman | Surface | 2’29’’ | 2008
5. Mert Kızılay | Lover | 5'57'' | 2007
6. Denizcan Yüzgül | Aquarium | 5’15’’ | 2007

Music Videos and Experimental Works

1. Ece Kalabak | Radiohead - Jigsaw Falling into Place ( Unofficial)| 1'27''
2. Astrid Rieger | Rimbaud | 5'34'' | 2004
3. Candaş Şişman | Retory | 3’17’’ | 2007
4. Lokman Doğmuş & Erkan Esenoğlu | None | 4’18’’ | 2007
5. Onur Şentürk, Mert Kızılay & Ömer Fasımoğlu | Iskat | 3'34 | 2007
6. Candaş Şişman | Edicisum | 3’38’’ | 2008
7. Thorsten Fleisch | Energie! | 5’ | 2007
8. Kinki Texas | Untitled Clips | 6’40’’ | 2006-08
9. Swamn | Niestroy: Frustration | 1'19’’| 2008
10. Swamn | Untitled | 1'29’’| 2007

Performance Videos

1. Funda Özgünaydın | Displacement of a cultural self portrait: Cem Karaca - Funda Özgünaydın | 4'12''| 2007
2. Ger Ger | Black Balloons | 4'26'' | 2008
3. Ger Ger | Play! | 2'04'' | 2007
Istanbul-Off-Spaces
Independent Art Spaces in Dialogue
Exhibitions and Events

July 4 through August 16 2009

Opening: Friday, July 3, from 7 p.m.
Welcome Address: Dr. Franz Schulz, District Mayor Friedrichshain-Kreuzberg

Istanbul-Off-Spaces exhibition and event in Kunstraum Kreuzberg/Bethanien is meant to draw attention to a phenomenon that has arisen in recent years: the increasing number and growing influence of project groups and independent non-commercial art spaces in Istanbul.
In Istanbul, art project spaces act as important locations for social discourse and discussions about civil society. As a result of increasing internationalization, but also as a consequence of growing independence and burgeoning self-awareness, locations, publishers, magazines and players in the field of contemporary visual arts have established themselves as outstanding elements of social and political discourse in Istanbul.
The activities in Berlin are aimed at initiating a dialogue between these projects and their protagonists offering a presentation platform in Berlin.

Stéphane Bauer and Sencer VardarmanInvited are:
5533, Apartman Projesi, Artık Space, atılkunst, daralan, Hafriyat-Karaköy, Kurye, Masa Projesi, Nomad & Upgrade!Istanbul, Oda Projesi, xurban_collectiveA Kunstraum Kreuzberg/Bethanien Exhibition, supported by the Capital
Culture Fund, conceived and planned by Stéphane Bauer and Sencer Vardarman

Exhibited Project

Video screening
everyday 12:00-19:00

(26 artists)
Bengisu Bayrak, Candaş Şişman, Deniz Kader, Denizcan Yüzgül, GER GER, Digimind, Ece Kalabak, Gözde İlkin, Gökhan Okur, Mert Öztekin, Neriman Polat, Onur Sentürk, Mert Kizilay, Ozan Adam, Sena Basöz, Ali İbrahim Öcal, Şinaşi Güneş, Neşe Dijlay Akbaş, Lokman Dogmus, Erkan Esenoğlu, Swamm, Kinki Texas, Thorsten Fleisch, Funda Özgünaydin, Astrid Rieger

Kurye will present works by Turkish and German artists in its archive at the Istanbul Off exhibition and realize special screenings at the exhibition venue.

Kurye Video Screening

1. Gözde İlkin | Frequented | 1’06’’ | 2008
2. Bengisu Bayrak | Fast İmam | 10’31’’ | 2003
3. Mert Öztekin (Hazavuzu) | Dear President | 4’43’’ | 2007
4. Gözde İlkin | ID ripper| 7’43’’ | 2009
5. Neriman Polat | Bad Tempered and Sweet Woman | 3' 47'' | 2007
6. Neriman Polat | Crazy Love | 4'47'' | 2008
7. Sean Başöz | Nobody is Irreplacable | 3’35’’ | 2007
8. Neşe Dijlay Akbaş | Finally we are no one | 3'41'' | 2009
9. Ozan Adam | İstanbul | 8’ | 2007
10. Şinasi Güneş | Batumi | 03’24’’| 2008
11. Astrid Rieger | The Expendition to the south pole | 2'15'' | 2002
12. Astrid Rieger | Mammal | 7'25'' | 2007
Kurye Animation Videos Screening
1. Gökhan Okur | Mobilisation Exercices | 1'55'' | 2008
2. Ece Kalabak | Love Styles | 3'04'' | 2004-08
3. Digimind | The Fall | 3’24’’| 2006
4. Deniz Kader & Candaş Şişman | Surface | 2’29’’ | 2008
5. Mert Kızılay | Lover | 5'57'' | 2007
6. Denizcan Yüzgül | Aquarium | 5’15’’ | 2007

Music Videos and Experimental Works

1. Ece Kalabak | Radiohead - Jigsaw Falling into Place ( Unofficial)| 1'27''
2. Astrid Rieger | Rimbaud | 5'34'' | 2004
3. Candaş Şişman | Retory | 3’17’’ | 2007
4. Lokman Doğmuş & Erkan Esenoğlu | None | 4’18’’ | 2007
5. Onur Şentürk, Mert Kızılay & Ömer Fasımoğlu | Iskat | 3'34 | 2007
6. Candaş Şişman | Edicisum | 3’38’’ | 2008
7. Thorsten Fleisch | Energie! | 5’ | 2007
8. Kinki Texas | Untitled Clips | 6’40’’ | 2006-08
9. Swamn | Niestroy: Frustration | 1'19’’| 2008
10. Swamn | Untitled | 1'29’’| 2007

Performance Videos

1. Funda Özgünaydın | Displacement of a cultural self portrait: Cem Karaca - Funda Özgünaydın | 4'12''| 2007
2. Ger Ger | Black Balloons | 4'26'' | 2008
3. Ger Ger | Play! | 2'04'' | 2007

4/21/2009

Kurye International Video Festival
KURYE, ULUSLARARASI VİDEOLARI İSTANBUL’LA BULUŞTURUYOR

2-12 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Kurye Uluslararası Video Festivali’nin onur konuğu dünyaca ünlü sanatçı Stelarc olacak.

Çağdaş sanatın ve yükselen iletişim mecrası ‘yeni medya’nın vazgeçilmezi videolar, 2 - 12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Kurye Uluslararası Video Festivali’nde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Kurye Video Organizasyonu’nun düzenlediği ve uluslararası bir video seçkisinin yanı sıra kapsamlı yan etkinlikleriyle de İstanbul’un dikkatini video sanatı ve yeni medyaya çekmeye hazırlanan festival, Akbank Sanat ve Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs’te gerçekleşecek.

Kurye Uluslararası Video Festivali’nin onur konuğu, görüntüleme sistemleri, protez, robotik ve sanal gerçeklik kullanarak işler üreten Avustralyalı ünlü sanatçı Stelarc olacak. İnsan bedeninin sınırlarını keşfetmek amacıyla yola çıkan, insan bedenini ve sanatı, teknoloji ve tıpla birleştirerek gerçekleştirdiği çalışmalarla dünya çapında ses getiren sanatçı Stelarc, 5 Haziran 2009’da Akbank Sanat’ta gerçekleştireceği konuşma ile İstanbullulara yeni bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Değerlendirilmeye alınan üç yüzü aşkın video arasından seçilen Kurye Uluslararası Video Festivali Gösterimlerine yirmi iki ülkeden altmış sanatçı katılacak. Festivalde; animasyon ve türleri, müzik videoları, deneysel çalışmalar ve performans videoları başlıkları altında gösterimler sunulacak.

1999 yılında kurulan ve geçen seneler içinde altmış şehre yayılarak en geniş dijital film festivali haline gelen One Dot Zero Festivali’nden üç seçki; yirmi dokuz şehri bünyesinde barındıran Upgrade International’ın bu seneki Venedik Bienali Türk Pavyonu küratörü Başak Şenova küratörlüğünde gerçekleştirilen 2008 seçkisi; Avrupa çapında prestijli mekân ve film festivallerini bir arayan getiren tek eşzamanlı kısa film yarışması Betting on Shorts şeçkisi; uluslararası arenada oldukça geniş bir ağa sahip olan ve Kurye Video Festivali için Essence/Borders başlığı altında hazırlanan International Art Expo gösterimi; Ukrayna’da başlayan genç bir festival Wiz Art Festivali sunulacak gösterimler arasında yer almakta.

Festival ayrıca Çek Cumhuriyeti ve İsveç’ten özel seçkiler sunacaktır. Çek Cumhuriyeti’nin animasyon ve sinema alanında uzmanlaşan prestijli okulu Film School Zlin çalışmaları ve Swedish Film Institut tarafından derlenen İsveç animasyonları ile izleyenler bu iki ülke animasyonlarını mercek altına alacaklar.

Festivalin en renkli konuklarından biri de Cie Mulleras Dans Topluluğu olacak. İnternette dansın ilk temsilcilerinden olan Cie Mulleras Dans Topluluğu’nun dans, müzik, video ve multimedyanın birbirleriyle etkileşimini öneren “İzler: 96 detay” projesi boDig ortaklığıyla gerçekleştirilen gecede İstanbullu sanatseverlerin karşısında olacak.

Animasyon konusunda dünyanın önde gelen ülkesi Çek Cumhuriyeti’nin animasyon ve sinema alanında uzmanlaşan saygın okulu Film School Zlin ögrencileri ve eğitmenleri tarafından verilecek workshoplar ile Garry Hall, Kirk Woolford, Lanfranco Aceti, Tuna Erdem ve Stelarc’ın katılımıyla gerçekleşecek “Beden ve Teknolojiler” başlıklı konferans festivalin en ilgili çekici etkinlikleri arasında yer alacak.

Kurye Uluslararası Video Festivali on bir gün sürecek ve etkinlikler Akbank Sanat, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs ve Talimhane Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Festival ile alakalı bilgi ve kapsamlı festival programı için: www.kuryevideo.org

Basın için ayrıntılı bilgi: Hanzade Özerten / Taktik İletişim Danışmanlık Ltd. Şti.

T: 0212 267 18 18

hanzade@taktikiletisim.com.tr

Festival Programı:

Açılış Partisi: 2 Haziran 2009, 21.00, Dirty

Akbank Sanat Video Gösterim Seansları: 3/4/5/9/10/11/12 Haziran 2009, 12.00- 19.30

Santral Kampüs Video Gösterimleri: 6-12 Haziran 2009, 12.00-18.00, E1 Binası- 306

Çek Animasyon Workshopları: 2-4 Haziran 2009, 13.00-18.00, Santral Kampüs E1 Binası- 306

Stelarc Semineri: 5 Haziran 2009, 19.00, Akbank Sanat

“Beden ve Teknolojiler” Paneli: 6 Haziran 2009, 12.00, Santral Kampüs, E4 Binası 305

Cie Mulleras Performansı: 10 Haziran 2009, 20.00, Talimhane Tiyatrosu

Detaylı Bilgi: www.kuryevideo.orgKURYE, TO BRING INTERNATIONAL VIDEOS TO ISTANBUL

The guest of honor for Kurye International Video Festival, which will take place between June 2-12, will be world renowned performance artist Stelarc.

Videos, the rising stars of the contemporary art scene and new media alike, will meet art-lovers of Istanbul between June 2-12 at Kurye International Video Festival. Organized by Kurye Video Organization, the festival is preparing to draw Istanbul’s attention to video art and new media with a wide selection international of videos and extensive parallel events. The festival will take place in Akbank Sanat, Bilgi University Santral Campus and Talimhane Theater.

The guest of honor of Kurye International Video Festival will be the renowned Australian artist Stelarc, who utilizes medical monitoring technologies, prosthetics, robotics and virtual reality in his works. Setting out to examine the limits of the human body and gaining renown with his works that bring together human body and art with technology and medicine, Stelarc will open up new horizons for the people of Istanbul with his speech on June 5, 2009 at Akbank Sanat.

From among more than three hundred videos submitted for the festival, Kurye team chose works by 60 artists from 22 countries for screening. These videos, grouped under the main headings of animation, music videos and performance videos, will be screened in seven different sessions (Kurye Animation Selections, Kurye Music Videos and Experimental Works, Kurye Performance Video Selections, Kurye Video Selections) while the festival will also feature selections from numerous international video festivals and organizations.

Animations and music videos from the 2009 selection of the biggest digital film festival of the world, One Dot Zero festival, extending its activities to cover 60 countries since its inception in 1999; 2008 selection of Upgrade International, a network operating in 29 countries, curated by Başak Şenova; 2008 selection of the only synchronized short film festival of the world taking bringing together prestigious film festivals and art venues from Europe and beyond, Betting on Shorts; selection entitled Essence/Borders prepared specifically for Kurye Video Festival by Art Expo; selections from a young festival from Ukraine, Wiz-art Festival are all among the screenings devoted to our global partners.

The festival will also feature special screenings devoted to Czech Republic and Sweden. Works from the renowned Czech animation and cinema institution, Film School Zlin and Swedish animations selected by Swedish Film Institut will give the audience a chance to focus on the animation scene of these two countries.

One of the most colorful guests of the festival will be Cie Mulleras Dance Company. One of the first representatives of dance on internet, Mulleras Dance Company will present its new project synthesizing dance, music, video and multimedia, “Traces 96 Details”. The event will be realized in collaboration with boDig.

One of the leading countries of the world in the field of animation, Czech Republic will be presented by workshops given by instructors and students from the prestigious Film School Zlin. The seminar on “Body, Technology and Art”, which will be realized with the attendance of Gary Hall, Kirk Woolford, Lanfranco Aceti, Tuna Erdem and Stelarc will be yet another highlight of the festival.

Kurye International Video Festival will last 11 days and will take place in Akbank Sanat, Bilgi University Santral Campus and Talimhane Theater.

For more detailed info about the festival and screening program: www.kuryevideo.org

For more detailed press info: Hanzade Özerten / Taktik Communication

T: 0212 267 18 18

hanzade@taktikiletisim.com.tr

Festival Program:

Opening Party: June 2, 21.00, Dirty

Akbank Sanat Video Screenings: June 3/4/5/9/10/11/12, 2009, 12:00- 19:30

Bilgi University Santral Campus Video Screenings: June 6-12, 2009, 12:00-18:00, E1 Building – Room 306

Czech Animation Workshops: June 2-4, 2009, 13:00-18:00, Santral Campus, E1 Building – Room 306

Stelarc Seminar: June 5, 2009, 19:00, Akbank Sanat

“Body, Technology and Art” Panel: June 6, 2009, 12:00, Bilgi University Santral Campus E4 Building – Room 305

Cie Mulleras Performance: June 10, 2009, 20:00, Talimhane Theater


For further information: www.kuryevideo.org2/28/2009

Kurye Video Festivali Açık Çağrı Metni / Kurye International Video Festival: Open Call


scroll down for english


Kurye Uluslararası Video Festivali Açık Çağrı Metni

Kurye Uluslararası Video Festivali bu sene kendi ismi altında ve yenilenmiş yapısıyla 2-12 Haziran arası Aksanat’ta gerçekleşecek. Kurye Video Organizasyonu, yönetim ve içeriğini üstlendiği Kargart Uluslararası Video Festivalleri’nde 3 yıl boyunca 23 ülkeden 110 sanatçının katılımıyla 200’ün üzerinde video gösterdi. Dört senedir video alanında yerel ve uluslararası arenada sayısız etkinliğe imza atmış ve Türkiye’nin en geniş video arşivine sahip olan Kurye, bu yaz organize edeceği Kurye Uluslararası Video Festivali kapsamında Aksanat gibi çağdaş sanat, sinema ve festival organizasyonu alanında önemli bir kültür kurumunun işbirliğiyle öncelikle Türkiye’nin ve ardından dünyanın en önemli video festivallerinden biri haline gelme konusunda önemli bir adım atmış oluyor.

Kurye Uluslararası Video Festivali’nin temel amacı, çağdaş sanatın odak noktasında olan video sanatı ve yeni medyaya vurgu yaparak, İstanbul’u dünya çapında cazip bir festival merkezi haline getirmektir. İstanbul’da yapılan festival organizasyonlarına yeni bir bakış açısı getirmek, genç ve eğitimli organizatörler tarafından sürdürülebilirlik gösterecek ve bu alana hareketlilik getirecek yaratıcı organizasyon biçimlerine örnek ve kaynak oluşturmak Kurye Video Festivali’nin amaçları arasındadır.

Haziran 2009’da Aksanat’ta gerçekleştirilecek Kurye Uluslararası Video Festivali yerel ve uluslararası video seçkileri sunarken düzenleyeceği workshop, panel, seminer ve performanslarla hem bu sektörde çalışan hem de bu sektörü merak eden kişilere eğitici bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Festivalin her sene videonun belli türleri üzerinde odaklanarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seneki festival, Türkiye’de video ve yeni medya alanındaki gelişme ve hareketliliklerin paralelinde 3 alana odaklanacaktır.

- Animasyon ve türleri,
- Motion Graphics/Müzik Videoları,
- Performans video ve dökümantasyonları.

Başvuru Prosedürü

- Katılmak isteyen sanatçılar, videolarını posta yoluyla verilen adrese göndermek zorundadırlar.
- Videoların DVD formatına aktarılmış olması gerekmektedir. (AUDIO_TS VIDEO_TS dosyalarını barındıran standart DVD PAL Formatı)
- DVD üzerine çalışmanın adını, süresini, yapım yılını yazınız.
- Özgeçmişlerini, videoların kısa tanıtım yazılarını ve yüksek çözünürlükte (300dpi, CMYK) görsellerini bize ulaştırmayan katılımcıların işleri sergilenmeyecektir. Bunları lütfen data olarak CD’ye kaydediniz.
- Filmin orijinal dili İngilizce değilse, önizleme kopyası altyazılı olmalıdır.
- Canlı performans veya yerleştirme ile sergiye katılmak isteyenlerin, projelerini detaylı olarak anlatan ve mekan içinde istedikleri gereklilikleri belirten bir doküman hazırlamaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2009

Eleme ve Duyuru
10 Mayıs tarihine kadar SADECE çalışmaları seçilen sanatçılara haber verilecektir.

Videolarınızı lütfen şu adrese yollayınız:


Irmak Arkman
Kaşaneler Çıkmazı Sok
Ahenk apt. no: 4/11 34738
Erenköy/ İstanbul/ Türkiye

Gönderme Masrafları
Katılımcılar, videolarının gönderme masraflarını üstleneceklerdir.

Geri Gönderme
Hiçbir başvuru geri gönderilmeyecek, Kurye Video Org. arşivinde kalacaktır.


Detaylı Bilgi için:

info@kuryevideo.org


www.couriervideo.blogspot.com
www.kuryevideo.org


Kurye International Video Festival: Open Call

This year, Kurye International Video Festival will take place under its own name and with its new structure at Aksanat between June 2-12. Over the past three years, Kargart International Video Festival featured more than 200 videos by 23 artists from 23 countries under the management and content supervision of Kurye Video Organization. Kurye has also organized numerous events both in Turkey and abroad and has compiled the most extensive international video archive of Turkey. This year, by starting a cooperation with one of the most important art institutions of Turkey -Aksanat, Kurye is taking yet another big step towards becoming the most notable video festival of Turkey and in a couple of years one of the most notable festivals of the world.

The main aim of Kurye International Video Festival is to promote Istanbul as a center of attraction as a festival scene by focusing on the rising stars of the contemporary art world –video art and new media. It also strives to set a new standard in terms of festival organization in Istanbul by working with a team of young and expert organizers and by putting sustainability before easy profit and to act as an example for the use of alternative and creative organizational techniques in order to enliven the field of video art.

This year, Kurye International Video Festival will take place between June 2-12 and feature national and international video screenings. It will also help inform people who work in this industry –or who are just interested in video art- through the organization of parallel events –numerous workshops, a seminar, a panel and a live performance. Starting this year, the festival will focus on certain different types of video art every year. This year, taking into consideration the developments in new media and video in Turkey, the festival organization decided to focus on the following three fields:

- Animation
- Motion Graphics/Music Videos,
- Performance videos and documentations.

Application Procedure

- Applicants should make sure that the videos are sent via mail to the designated address below.
- Videos should be transferred into standart DVD format, must be PAL and region free and only contain AUDIO_TS VIDEO_TS folder.
- Make sure that your (DVD PAL) works on different DVD players.
- Indicate the ideal viewing conditions both for monitor and projection.
- Indicate on the DVD title of your work, your name, year and running time.
- Those applicants who fail to deliver their CVs, short description texts and high resolution images (on a separate CD-ROM) of their videos will not qualify. The still images must have the same title as the movie with numbers and to be in JPG format, 300 dpi and CMYK colour.
- If the submitted video is not in English, the preview copy should include English subtitles.
- Those who wish to take part in the festival with a live performance or installation should prepare a document describing their project and technical requirements in detail.

Application Deadline: April 20, 2009

Selection and Announcement
The announcements will be made before May 10. ONLY those who qualify will be notified.
Individual queries concerning the selection process will not be answered.

Please send a DVD copy of your video to the below address:
Kaşaneler Çıkmazı Sok
Ahenk apt. no: 4/11 34738
Erenköy/ Istanbul/ TURKEY

Shipment Costs
Applicants will cover the shipment costs themselves.

Return of Documentation
No application will be returned. All the material will remain as archive of Kurye Video Org.


For more detailed info:

info@kuryevideo.org

www.couriervideo.blogspot.com
www.kuryevideo.org

1/29/2009

Kurye Video Kayıtdışı'nda
Kurye Video Organizasyon, 5 Şubat'ta Kayıtdışı'nda...

Kayıtdışı02 tasarım haftası, bu sene 2-7 Şubat tarihleri arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Bir hafta boyunca üzerine konuşulacak, tartışılacak ve üretim yapılacak tema ise 'liminal'

Kayıtdışı02 kapsamında gerçekleşecek gece etkinliklerine Kurye Video Organizasyon da tema bağlamında video gösterimleriyle destek veriyor.*Video gösterimleri herkese açık olup, ücretsizdir.


-Video gösterimleri saat 21.00 civarında başlayacaktır.http://couriervideo.blogspot.com
http://www.kayitdisi.org/