9/30/2009

Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri // Kurye Video Biennial Special Screenings


Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri

Kurye Video Organizasyonu, İMÇ 5533’te açılan Kurye Video Arşivini kutlamak ve İstanbul Bienali vesilesiyle canlanan İstanbul’un kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla Ekim ayının ilk on beş gününde özel gösterimler düzenliyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 13 ve 16 olmak üzere iki seans halinde İMÇ 5533’te gerçekleşecek video gösterimlerine tüm video meraklılarını bekliyoruz!

1-15 Ekim arasında gerçekleşecek bu gösterimler 47 ülkeden 270 sanatçının 700’ü aşkın videosuna ev sahipliği yapan ve koleksiyonunu gün be gün geliştiren Kurye Video Arşivinden İstanbul Bienalinin bu seneki temasına paralellik gösterecek şekilde seçilmiş videolardan oluşuyor. Bertolt Brecht’in 1928’de Büyük Buhran eşiğinde sorduğu ve İstanbul Bienalinin 2009’da küresel bir iktisadi bunalımın ortasında yinelediği “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan videolardan oluşan program, bu soruya verilebilecek üç olası cevap çerçevesinde şekillendi: aşk, nefret ve elbette para.

Bireysel hayatlarımız kadar medeniyetlerin de itici gücü olduğu iddia edilebilecek iki temel duygu, aşk ve nefret, “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan iki seçkinin konularını oluşturuyor. Bu seçkiler aşk ve nefrete ilk anda akla gelenden daha geniş bir çerçevede yaklaşıyor. Mesela aşk seçkisi içine tutkuyu ve aşkın sosyal etkilerle aldığı farklı şekilleri ve içine sıkıştığı kültürel ve kurumsal düzenlemeleri de alırken nefret seçkisi şiddet, savaş gibi nefretin fiziksel dışavurumlarının yanı sıra tiksinti ve dışlama gibi gündelik zulümlere de yer veriyor. Üçüncü ve son seçkinin konusu ise Bertolt Brecht’in sorduğu soruya onun beklediği cevabı veriyor: Para. Kapitalist dünyada para olmadan insanlık olmaz. Ahlak her zaman karın tokluğundan sonra gelir. Para başlıklı seçkinin videoları paranın ve içinde yaşadığımız küresel kapitalist dünyada her şeyin ve herkesin metalaşmasının gündelik hayatımızdaki izlerini sürüyor.

İMÇ 5533’ün “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı sergisi de hâlâ devam ediyor ve gösterimlerle eşzamanlı olarak görülebilir. Bu serginin detayları için: imc5533.blogspot.com.

Gösterim Programı:
1-7-10 Ekim: Para
2-8-14 Ekim: Aşk
3-9-15 Ekim: Nefret

Kurye gösterimleriyle ilgili detaylı bilgi için: www.kuryevideo.org.

Kurye Video Biennial Special Screenings

Kurye Video Organization will present special screenings throughout the first 15 days of October in order to celebrate the opening of the permanent Kurye Video Archive at İMÇ 5533 and to contribute to the art and culture scene in Istanbul which has been recently invigorated by the onset of the Istanbul Biennial. We invite all video enthusiasts to our screenings which will take place twice at 13:00 and 16:00 every Wednesday, Thursday, Friday and Saturday until October 15 at İMÇ 5533!

The screenings will comprise videos chosen from Kurye Video Archive, currently housing more than 700 videos by 270 artists coming from 47 countries and enlarging its collection by the day, in parallel to the theme of this year’s edition of the Istanbul Biennial. Seeking to find viable answers to the famous question “what keeps mankind alive?” posed first in 1928 at the eve of the Great Depression by Bertolt Brecht and again by the curatorial team of the Istanbul Biennial in 2009 at the midst of the global financial crisis, the screening program was formed around three possible answers to this essential question: love, hate and of course money.

Two essential human emotions, love an hate, which could arguably be the most important driving forces behind not only personal life stories but also civilizations, provide two separate answers to the question “what keeps mankind alive?” as well as the themes of two separate screening programs. These screenings approach the notions of love and hate more broadly than what first comes to mind. For instance, the screening on love also includes videos on passion and the different shapes that love can take in the face of social influences as well as the institutional and cultural limitations that constrain love; while the screening on hate includes not only the most common physical manifestations of hate like acts of violence and war but also more minute and everyday acts of hatred like repulsion and ostracism. The theme of the last screening provides Brecht with the answer he originally intended to provoke: Money. In the capitalist world, there can be no room for humanity without money. And morality always comes second to the necessity of being able to afford a full stomach. The videos of the screening on money trace the role of money in our everyday life as well as the commodification of everything and everyone in our global capitalist world.

İMÇ 5533’s exhibition entitled “Once Upon A Time” is still running and can be viewed alongside Kurye’s special screenings. For more info on this exhibition, please visit: imc553.blogspot.com.

Screening Program:
October 1-7-10: Money
October 2-8-14: Love
October 3-9-15: Hate

For more info on Kurye screenings, please visit: www.kuryevideo.org.

Kurye Video Arşivi İMÇ5533'de/ Kurye Video Archive @ IMC5533


700'Ü AŞKIN VİDEOSUYLA KURYE ULUSLARARASI VİDEO ARŞİVİ ARTIK İMÇ5533'DE

Sergi: Bir Varmış Bir Yokmuş, 09.09.2009 / 29.10.2009, İMÇ5533

Bilginin aktarılması söz konusu olduğunda, bunda hafızanın bir rolü olsa da olmasa da, elde edilen sonuç, ister sözlü ister görsel ya da bu ikisinin bir birleşimi olsun, anlatımsal olacaktır. İstanbul gibi karmaşık ve kaotik bir şehirde, öykü anlatımı, mekânın doğal dokusunun bir parçası olarak var olmaktadır. Bir Varmış Bir Yokmuş isimli bu enstalâsyonda, Volkan Aslan ve Nancy Atakan, İstanbul’da ve küratör Marcus Graf ile birlikte işlettikleri bağımsız sanat mekânı 5533'ün çevresinde yer alan Unkapanı bölgesinde bulunan gerçekliğin/kurgunun çoklu katmanlarını yansıtan hayali ve tarihsel bir mekân sunmaktadır. Bu iki sanatçı, yerel üniversite öğrencileriyle birlikte, 5533’ün açıldığı yıl olan 2008’den beri, 5533’ün, küçük işletmelere sahip iş adamlarından oluşan komşularının ve İstanbul’daki benzer inisiyatif ve merkezlerin sahip olduğu komşuların, çağdaş sanata ilişkin bakış açılarını ve algılamalarını saptamaya yönelik çok sayıda proje organize etmişlerdir. Buna ek olarak, 5533’ün de içinde bulunduğu ve İstanbul’un en eski alışveriş merkezi olan İMÇ’nin (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) mimari tarihini de araştırmışlardır. Psödo-belgesel tarzındaki bu yaklaşım, belirli bir anlatım türünü kullanmaktadır ve gerçekleştirilecek bu etkinliğin tartışma paneli kısmında sunulacaktır. Buna karşılık, Volkan Aslan ve Nancy Atakan’ın enstalâsyonu, içinde yaşanılan dünyalara ilişkin öyküleri anlatmanın alternatif yollarını göstermektedir.

5533’ün etrafında yer alan çevre, geleneksel, Müslüman ve tarihi öğeleri, modern yaşamın izleriyle bir araya getirmekte ve paralel dünyaların, yan yana var olmanın yanı sıra birbirleriyle kesişmelerini ve birbirlerinin içine nüfuz etmelerini de mümkün kılmaktadır. Pleksiglas, neon, plastik, cam, reklâmlar, videolar ve çağdaş müzik, Müslüman kadınların geleneksel hazır giyim eşyaları, yerel bir çay ocağı, yarı terkedilmiş bir modern alışveriş merkezi, solmuş fotoğraflar, arabesk müzik ve atılmış nesnelerle iç içe geçmektedir. Aslan ve Atakan’ın enstalâsyonu, her ikisinin de kişisel sanat uygulamalarını kullanarak bu atmosferi dolaylı olarak yeniden yaratmaktadır. Nancy Atakan, 5533’ün de içinde bulunduğu bu alışveriş merkezini kuran akrabalarının öyküleri, aile fotoğrafları ve kişisel deneyimlerinden yola çıkarken, Volkan Aslan’ın anlatımı, geçmiş dönemlere ait bulunmuş nesnelerden yararlanmaktadır. Her iki sanatçı da, nesnelerin, insanlardan daha uzun ömürlü olduklarının ve geriye kalan şeylerin atmosferini yansıttıklarının, kokusunu taşıdıklarının ve arkalarında izler bıraktıklarının bilincindedir. Nesneler, hafızayı taşımakta ve belgelemektedir. Bu nesneler, sanatçının ister tanıdığı ister tanımadığı bir kimseden geliyor olsunlar, etkinlikler, kişiler ve dönemler hakkında öyküler anlatmaktadırlar. Bu nesnelerinden çıkan hikayeler hiçbiri, birbirinden daha doğru değildir.

700'Ü AŞKIN VİDEOSUYLA KURYE ULUSLARARASI VİDEO ARŞİVİ ARTIK İMÇ5533'DE

Kurye Video Organizasyonu, sadece video üzerine faaliyet gösteren bağımsız ve uluslararası bir organizasyondur. Arşiv sistemiyle işleyen Kurye Video Organizasyonu, aynı zamanda yerel ve uluslararası alanda ajans olarak da çalışmaktadır. Arşivinde hali hazırda 47 ülkeden 267 sanatçıya ait 700’ü aşkın video bulunan organizasyon, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde dört uluslararası video festivalinin yanı sıra sayısız sergi, özel gösterim ve görsel-işitsel etkinliğe imza atmıştır. Sayısı gün geçtikçe artan videolarıyla uluslararası sanat camiasındaki yerini giderek sağlamlaştıran ve Türkiye için önemli bir kaynak teşkil eden arşiv bundan böyle İMÇ5533 mekanından takip edilebilecek ve organizasyon bienal süresince düzenli olarak video gösterimleri gerçekleştirecek. İzleyiciler gösterim olmayan günlerde arşivden videolar izleyebileceği gibi, bugüne kadar yapılmış gösterimleri de istedikleri zaman seyretme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Adres: İMÇ 5. Blok, Unkapanı, IstanbulKurye Archive at IMÇ 5533
*Exhibiton: Once Upon a Time // Kurye International Video Archive at IMC5533
Exhibition: Once Upon a Time, 09.09.2009 / 29.10.2009 at IMC5533

Whenever memory plays a role in relating information, the outcome, whether verbal, visual, or a combination of the two, becomes narrative. In a complex chaotic city like Istanbul, storytelling exists as a part of the natural texture of the place. In this installation entitled, Once Upon a Time/Bir varmış bir yokmuş, Volkan Aslan and Nancy Atakan present an imaginary space, a historical place, that reflects the multi-layers of reality/fiction found in Istanbul as well as the unkapani area around 5533, the non-profit independent art space they run together with the curator, Marcus Graf. Since 5533 opened in 2008, these two artists in conjunction with local university students have conducted several projects organized to ascertain the viewpoints and perspections related to contemporary art of their small businessmen neighbors as well as those of neighbors of similar initiatives and centers throughout the city. In addition, they have researched the architectural history of İMÇ (Istanbul Textile Manufacturers), the oldest Istanbul shopping center in which 5533 is located. This pseudo-documentary type of approach uses one type of narrative and will be presented in the panel discussion portion of this event whereas the installation by Aslan and Atakan shows alternative ways to tell stories about the worlds they inhabit.

The environment around 5533 joins the traditional, Moslem, historical, with touches of contemporary life to allow parallel worlds to stand side by side as well as to overlap and to penetrate each other. Plexiglas, neon, plastic, glass, advertisements, videos, contemporary music intertwine with traditional Moslem women’s readywear, a local tea shop, a semi-deserted modern shopping center, faded photographs, arabesque music, and discarded objects. Aslan and Atakan’s installation indirectly recreates this atmosphere using their individual artistic practices. While Atakan starts from personal experience, family photographs and stories of her relatives who initially established the shopping center in which 5533 exists, Aslan’s narrative begins with found objects from past eras. Both artists realize that objects outlive humans and that objects leave traces, carry smells, and reflect the atmosphere of what remains. Objects document and carry memory. Whether these objects come from someone known or unknown to the artist, they tell stories about events, people, and eras. Neither seems more true than the other.

Kurye International Video Archive at IMC5533

Kurye Video Organization is an international and independent organization operating solely in the field of video art. It also works as an archive and an agency both locally and internationally. So far, the archive has attracted more than 700 videos by 265 artists coming from 42 countries. The organization has realized numerous exhibitions, special screenings and audio-visual events as well as four international video festivals over the course of the last four years. Augmenting its place and its reputation in the international art scene with an ever increasing number of videos, Kurye archive has become a valuable resource for the art scene in Turkey. This archive will from now on be available at IMC5533 and to celebrate this new space, Kurye will feature regular screenings throughout the duration of the Biennial. The viewers will be able to select and watch individual videos from the archive as they like and will also have the chance to watch Kurye’s previous screening programs.

Address: İMÇ 5. Blok, Unkapanı, Istanbul