6/21/2008

TiPTAK.com ve KURYE ViDEO ORGANiZASYON iŞBiRLiĞiNDE ALMAN SANATÇI ‘SWANN SCHILLING’

TiPTAK.com ve KURYE ViDEO ORGANiZASYON iŞBiRLiĞiNDE
ALMAN SANATÇI ‘SWANN SCHILLING’
SOLO ViDEO SERGiSİ
23 Haziran – 7 Temmuz arası Tiptak.com giriş sayfasında!
www.tiptak.com
Cyberpunk dünyasının Alman video kurgucularından ‘Swann Schilling’ Solo Sergisi Webxibition SeriNo: 102 kapsamında 23 Haziran’dan itibaren Tiptak.com giriş sayfasında 7 Temmuz’a kadar gösterimde olacak.

Tiptak.com sanat tüketicileri ve üreticilerini biraraya getiriyor. Kullanıcılarının dijital sanatlar, grafik tasarım, video, fotoğraf, yazı ve müziklerini birbirleriyle paylaşması için tasarlanıyor. İçeriği Tiptak.com’u sanatsal disiplinlerin buluştuğu bir platform olma yolunda sürüklüyor. Tiptak.com ve Kurye Video Organizasyonu 2. video art sergisini yapıyor! Çağın bu etkili sanat disiplinini yine çağın etkili kullanım alanı internet üzerinden sergiliyor!

Bu bağlamda internet üzerinden sergi manasında kurguladığımız WEBXiBiTiON çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. WEBXiBiTiON SeriNo: 102 ‘Swann Schilling’ Solo Sergisi 23 Haziran – 7 Temmuz arasında Tiptak.com giriş sayfasında yer alacak. Serginin içeriği ve kavramsal çerçevesini, sanatçı hakkında bilgiyi aşağıda bulacaksınız.
WEBXiBiTiON SeriNo: 102 ‘Swann Schilling’ Solo Sergisi
Toplumun içinde olmak onlarla yaşamak anlamına gelmiyor. Bremen’de yaşayan, video oyunları yapan, vaktinin büyük bölümünü de kendi old school punk grubuna ve video çalışmalarına ayıran Swann Schilling de kenardan toplumu izleyen yabancılardan. Kendi içinde yaşadığı dünyasını direk olarak kimseyle paylaşmıyor. İnsanda korku ve cesareti aynı anda tutan karartı Swann için kendiyle başbaşa geçirdiği zamanları anlatıyor. Toplumla kurmak istediği tek bağ ise görüntülerinde saklı. Kendi yaşamını görüntüleriyle aksettiriyor. Video çalışmalarında eksik bedenleri görülmeyecek rüyalarda oynatıyor. Bilindik mekanları kendi dünyasında düşlediği gibi kirletiyor. Swann’ın videoya ve topluma olan ilgisi de kendi sözlerinde yatıyor.
"İşlerim çocukluğumda yaşadığım şeylerle bağlantılı; televizyon seyretmeme ve video oyunları oynamama izin vermeyen ebeveynlerle büyüdüm. Bu nedenle sonraki hayatım da tam da bunları yaptım - hem de abartılı olarak. Şimdi ebeveynlerimin her ikisi de yatağa bağımlı ve onlara bakmam gerekiyor; yaptığım işleri sürekli büyük plazma ekranda onlara gösteriyorum ve bir hayli hoşlarına gidiyor gibi görünüyor. Bu benim için çok tatmin edici: sonunda onları ikna ettim. İçine kapalı bir hayat yaşıyorum ve basından hoşlanmıyorum; kliplerim benim ve ebeveynlerimin adına konuşuyor. Zaten görüntüler sözlerden daha kuvvetlidir."
Cyberpunk dünyasının karanlık gelecek kurgusunu Kurye Video Organizasyonu’n desteğiyle Tiptak.com giriş sayfasından 23 Haziran’dan itibaren izleyebilirsiniz.


WITH THE COOPERATION OF TiPTAK.com AND KURYE VIDEO ORGANIZATION
SOLO VIDEO EXHIBITION
BY GERMAN ARTIST “SWANN SCHILLING”
June 23 –July 7 Tiptak.com Opening Page!
www.tiptak.com

The Solo Exhibition of the German video artist of the cyberpunk world, Swann Schilling” will be online starting from June 23rd at the opening page of Tiptak.com in the context of Webxibition Series: 102.
Tiptak.com is bringing the producers and consumers of art together. It is designed to enable its users to share works of digital arts, graphic design, video, photography, writing and music online. Its content is driving Tiptak.com into becoming a platform where artistic disciplines meet. Tiptak.com and Kurye Video Organization will realize their second joint video art exhibition! They will exhibit this effective art form of the age in this effective space of the age –the internet!
In this context, we are planning to continue our Webxibition series –meaning exhibitions on the internet. Webxibition Series: 102 “Swann Schilling” Solo Exhibition can be seen at the opening page of Tiptak.com between June 23 and July 07. You can find information about the artist as well as the content and the conceptual framework of the exhibition below.
WEBXiBiTiON Series: 102 ‘Swann Schilling’ Solo Exhibition
Being a part of the society does not mean living with them. Swann Schilling, who lives in Bremen, designs video games and spends most of his time to his old school punk band and video works, is one of those outsiders who watch the society from a distance. He doesn’t share his internal world directly with anyone. The darkness that holds fear and courage together in man represents for him the times he spends alone with himself. The only connection he wants to form with the society is hidden in his images. He reflects his own life through images. In his works, he features incomplete bodies in dreams that would not be seen. He contaminates familiar spaces in the way he dreams. Swann’s relation to video and to society can be seen in his own words:
“My work is related to things I experienced during my childhood. I grew up with parents who wouldn’t let me watch TV or play Video games. So later in life I did exactly that excessively. These days my parents are both confined to their beds and I have to take care of them; I show them my work on big plasma screen all the time and they seem to enjoy it a lot. For me this is very satisfying; at last I think I convinced them. I live a very secluded life and do not like the press, but I let my clips speak for me and my parents. Imagess are stronger than words anyways.”

You can view the grim dystopia of the cyberpunk world at the opening page of Tiptak.com with the cooperation of Kurye Video Organization from June 23rd onwards.