2/28/2009

Kurye Video Festivali Açık Çağrı Metni / Kurye International Video Festival: Open Call


scroll down for english


Kurye Uluslararası Video Festivali Açık Çağrı Metni

Kurye Uluslararası Video Festivali bu sene kendi ismi altında ve yenilenmiş yapısıyla 2-12 Haziran arası Aksanat’ta gerçekleşecek. Kurye Video Organizasyonu, yönetim ve içeriğini üstlendiği Kargart Uluslararası Video Festivalleri’nde 3 yıl boyunca 23 ülkeden 110 sanatçının katılımıyla 200’ün üzerinde video gösterdi. Dört senedir video alanında yerel ve uluslararası arenada sayısız etkinliğe imza atmış ve Türkiye’nin en geniş video arşivine sahip olan Kurye, bu yaz organize edeceği Kurye Uluslararası Video Festivali kapsamında Aksanat gibi çağdaş sanat, sinema ve festival organizasyonu alanında önemli bir kültür kurumunun işbirliğiyle öncelikle Türkiye’nin ve ardından dünyanın en önemli video festivallerinden biri haline gelme konusunda önemli bir adım atmış oluyor.

Kurye Uluslararası Video Festivali’nin temel amacı, çağdaş sanatın odak noktasında olan video sanatı ve yeni medyaya vurgu yaparak, İstanbul’u dünya çapında cazip bir festival merkezi haline getirmektir. İstanbul’da yapılan festival organizasyonlarına yeni bir bakış açısı getirmek, genç ve eğitimli organizatörler tarafından sürdürülebilirlik gösterecek ve bu alana hareketlilik getirecek yaratıcı organizasyon biçimlerine örnek ve kaynak oluşturmak Kurye Video Festivali’nin amaçları arasındadır.

Haziran 2009’da Aksanat’ta gerçekleştirilecek Kurye Uluslararası Video Festivali yerel ve uluslararası video seçkileri sunarken düzenleyeceği workshop, panel, seminer ve performanslarla hem bu sektörde çalışan hem de bu sektörü merak eden kişilere eğitici bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Festivalin her sene videonun belli türleri üzerinde odaklanarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seneki festival, Türkiye’de video ve yeni medya alanındaki gelişme ve hareketliliklerin paralelinde 3 alana odaklanacaktır.

- Animasyon ve türleri,
- Motion Graphics/Müzik Videoları,
- Performans video ve dökümantasyonları.

Başvuru Prosedürü

- Katılmak isteyen sanatçılar, videolarını posta yoluyla verilen adrese göndermek zorundadırlar.
- Videoların DVD formatına aktarılmış olması gerekmektedir. (AUDIO_TS VIDEO_TS dosyalarını barındıran standart DVD PAL Formatı)
- DVD üzerine çalışmanın adını, süresini, yapım yılını yazınız.
- Özgeçmişlerini, videoların kısa tanıtım yazılarını ve yüksek çözünürlükte (300dpi, CMYK) görsellerini bize ulaştırmayan katılımcıların işleri sergilenmeyecektir. Bunları lütfen data olarak CD’ye kaydediniz.
- Filmin orijinal dili İngilizce değilse, önizleme kopyası altyazılı olmalıdır.
- Canlı performans veya yerleştirme ile sergiye katılmak isteyenlerin, projelerini detaylı olarak anlatan ve mekan içinde istedikleri gereklilikleri belirten bir doküman hazırlamaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2009

Eleme ve Duyuru
10 Mayıs tarihine kadar SADECE çalışmaları seçilen sanatçılara haber verilecektir.

Videolarınızı lütfen şu adrese yollayınız:


Irmak Arkman
Kaşaneler Çıkmazı Sok
Ahenk apt. no: 4/11 34738
Erenköy/ İstanbul/ Türkiye

Gönderme Masrafları
Katılımcılar, videolarının gönderme masraflarını üstleneceklerdir.

Geri Gönderme
Hiçbir başvuru geri gönderilmeyecek, Kurye Video Org. arşivinde kalacaktır.


Detaylı Bilgi için:

info@kuryevideo.org


www.couriervideo.blogspot.com
www.kuryevideo.org


Kurye International Video Festival: Open Call

This year, Kurye International Video Festival will take place under its own name and with its new structure at Aksanat between June 2-12. Over the past three years, Kargart International Video Festival featured more than 200 videos by 23 artists from 23 countries under the management and content supervision of Kurye Video Organization. Kurye has also organized numerous events both in Turkey and abroad and has compiled the most extensive international video archive of Turkey. This year, by starting a cooperation with one of the most important art institutions of Turkey -Aksanat, Kurye is taking yet another big step towards becoming the most notable video festival of Turkey and in a couple of years one of the most notable festivals of the world.

The main aim of Kurye International Video Festival is to promote Istanbul as a center of attraction as a festival scene by focusing on the rising stars of the contemporary art world –video art and new media. It also strives to set a new standard in terms of festival organization in Istanbul by working with a team of young and expert organizers and by putting sustainability before easy profit and to act as an example for the use of alternative and creative organizational techniques in order to enliven the field of video art.

This year, Kurye International Video Festival will take place between June 2-12 and feature national and international video screenings. It will also help inform people who work in this industry –or who are just interested in video art- through the organization of parallel events –numerous workshops, a seminar, a panel and a live performance. Starting this year, the festival will focus on certain different types of video art every year. This year, taking into consideration the developments in new media and video in Turkey, the festival organization decided to focus on the following three fields:

- Animation
- Motion Graphics/Music Videos,
- Performance videos and documentations.

Application Procedure

- Applicants should make sure that the videos are sent via mail to the designated address below.
- Videos should be transferred into standart DVD format, must be PAL and region free and only contain AUDIO_TS VIDEO_TS folder.
- Make sure that your (DVD PAL) works on different DVD players.
- Indicate the ideal viewing conditions both for monitor and projection.
- Indicate on the DVD title of your work, your name, year and running time.
- Those applicants who fail to deliver their CVs, short description texts and high resolution images (on a separate CD-ROM) of their videos will not qualify. The still images must have the same title as the movie with numbers and to be in JPG format, 300 dpi and CMYK colour.
- If the submitted video is not in English, the preview copy should include English subtitles.
- Those who wish to take part in the festival with a live performance or installation should prepare a document describing their project and technical requirements in detail.

Application Deadline: April 20, 2009

Selection and Announcement
The announcements will be made before May 10. ONLY those who qualify will be notified.
Individual queries concerning the selection process will not be answered.

Please send a DVD copy of your video to the below address:
Kaşaneler Çıkmazı Sok
Ahenk apt. no: 4/11 34738
Erenköy/ Istanbul/ TURKEY

Shipment Costs
Applicants will cover the shipment costs themselves.

Return of Documentation
No application will be returned. All the material will remain as archive of Kurye Video Org.


For more detailed info:

info@kuryevideo.org

www.couriervideo.blogspot.com
www.kuryevideo.org

No comments: