9/30/2009

Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri // Kurye Video Biennial Special Screenings


Kurye Video Bienal Özel Gösterimleri

Kurye Video Organizasyonu, İMÇ 5533’te açılan Kurye Video Arşivini kutlamak ve İstanbul Bienali vesilesiyle canlanan İstanbul’un kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla Ekim ayının ilk on beş gününde özel gösterimler düzenliyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 13 ve 16 olmak üzere iki seans halinde İMÇ 5533’te gerçekleşecek video gösterimlerine tüm video meraklılarını bekliyoruz!

1-15 Ekim arasında gerçekleşecek bu gösterimler 47 ülkeden 270 sanatçının 700’ü aşkın videosuna ev sahipliği yapan ve koleksiyonunu gün be gün geliştiren Kurye Video Arşivinden İstanbul Bienalinin bu seneki temasına paralellik gösterecek şekilde seçilmiş videolardan oluşuyor. Bertolt Brecht’in 1928’de Büyük Buhran eşiğinde sorduğu ve İstanbul Bienalinin 2009’da küresel bir iktisadi bunalımın ortasında yinelediği “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan videolardan oluşan program, bu soruya verilebilecek üç olası cevap çerçevesinde şekillendi: aşk, nefret ve elbette para.

Bireysel hayatlarımız kadar medeniyetlerin de itici gücü olduğu iddia edilebilecek iki temel duygu, aşk ve nefret, “insan neyle yaşar?” sorusuna cevap arayan iki seçkinin konularını oluşturuyor. Bu seçkiler aşk ve nefrete ilk anda akla gelenden daha geniş bir çerçevede yaklaşıyor. Mesela aşk seçkisi içine tutkuyu ve aşkın sosyal etkilerle aldığı farklı şekilleri ve içine sıkıştığı kültürel ve kurumsal düzenlemeleri de alırken nefret seçkisi şiddet, savaş gibi nefretin fiziksel dışavurumlarının yanı sıra tiksinti ve dışlama gibi gündelik zulümlere de yer veriyor. Üçüncü ve son seçkinin konusu ise Bertolt Brecht’in sorduğu soruya onun beklediği cevabı veriyor: Para. Kapitalist dünyada para olmadan insanlık olmaz. Ahlak her zaman karın tokluğundan sonra gelir. Para başlıklı seçkinin videoları paranın ve içinde yaşadığımız küresel kapitalist dünyada her şeyin ve herkesin metalaşmasının gündelik hayatımızdaki izlerini sürüyor.

İMÇ 5533’ün “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı sergisi de hâlâ devam ediyor ve gösterimlerle eşzamanlı olarak görülebilir. Bu serginin detayları için: imc5533.blogspot.com.

Gösterim Programı:
1-7-10 Ekim: Para
2-8-14 Ekim: Aşk
3-9-15 Ekim: Nefret

Kurye gösterimleriyle ilgili detaylı bilgi için: www.kuryevideo.org.

Kurye Video Biennial Special Screenings

Kurye Video Organization will present special screenings throughout the first 15 days of October in order to celebrate the opening of the permanent Kurye Video Archive at İMÇ 5533 and to contribute to the art and culture scene in Istanbul which has been recently invigorated by the onset of the Istanbul Biennial. We invite all video enthusiasts to our screenings which will take place twice at 13:00 and 16:00 every Wednesday, Thursday, Friday and Saturday until October 15 at İMÇ 5533!

The screenings will comprise videos chosen from Kurye Video Archive, currently housing more than 700 videos by 270 artists coming from 47 countries and enlarging its collection by the day, in parallel to the theme of this year’s edition of the Istanbul Biennial. Seeking to find viable answers to the famous question “what keeps mankind alive?” posed first in 1928 at the eve of the Great Depression by Bertolt Brecht and again by the curatorial team of the Istanbul Biennial in 2009 at the midst of the global financial crisis, the screening program was formed around three possible answers to this essential question: love, hate and of course money.

Two essential human emotions, love an hate, which could arguably be the most important driving forces behind not only personal life stories but also civilizations, provide two separate answers to the question “what keeps mankind alive?” as well as the themes of two separate screening programs. These screenings approach the notions of love and hate more broadly than what first comes to mind. For instance, the screening on love also includes videos on passion and the different shapes that love can take in the face of social influences as well as the institutional and cultural limitations that constrain love; while the screening on hate includes not only the most common physical manifestations of hate like acts of violence and war but also more minute and everyday acts of hatred like repulsion and ostracism. The theme of the last screening provides Brecht with the answer he originally intended to provoke: Money. In the capitalist world, there can be no room for humanity without money. And morality always comes second to the necessity of being able to afford a full stomach. The videos of the screening on money trace the role of money in our everyday life as well as the commodification of everything and everyone in our global capitalist world.

İMÇ 5533’s exhibition entitled “Once Upon A Time” is still running and can be viewed alongside Kurye’s special screenings. For more info on this exhibition, please visit: imc553.blogspot.com.

Screening Program:
October 1-7-10: Money
October 2-8-14: Love
October 3-9-15: Hate

For more info on Kurye screenings, please visit: www.kuryevideo.org.

No comments: