7/17/2007

HAREKETE GEÇ!


please scroll down for english

Kurye Video Organizasyonu sunar
“Harekete geçmek” sergisi
Koordinatör/ Kuryeler: Irmak Arkman, Ceren Arkman

Kurye Uluslararası Video Organizasyonu düzenlediği Kargart Uluslararası Video Festivalleri, ortaklaşa projeleri ve bağımsız video gösterimlerinin ardından ekim ayında ilk konulu sergisini yapmaya hazırlanıyor. “İmkansız değil, üstelik gerekli: Küresel savaş çağında iyimserlik” başlığıyla düzenlenecek 10. Uluslararası İstanbul Bienali sayesinde mekan/şehir ve bunların küresel, siyasi ve iktisadi bir çerçeve içinde ortaya çıkan eylemler/hareketler tarafından nasıl şekillendirildiği ve bu eylem/hareketleri nasıl şekillendirdiği üzerine gerek bienal gerekse parallel projelerle bir tartışma ortamı yaşanacağını düşündüğümüzden bu diyalog ortamına eş zamanlı bir sergiyle katkıda bulunmayı planlıyoruz.
Savaş ve aşırı kapitalizm üzerine kurulu, günümüz küresel dünya düzenine karşı sadece iyi niyetli ütopyacılıkla savaşmak mümkün mü? Burada nasıl bir iyimserlikten bahsediyoruz? Bize göre, asıl ihtiyaç duyulan aktif bir iyimserliktir –ya da belki hareket halinde bir iyimserlik. Her hareket/eylem bir karşı-hareket/eylem gerektirir. Eğer mevcut küresel siyasi ve iktisadi düzenden memnun değilsek, bu düzenin sonuçlarını, fiziki çevremiz ve hareketlerimiz/eylemlerimiz üzerindeki şekillendirici etkilerini geri çevirmek için harekete geçmeliyiz. Kurye Uluslararası Video Organizasyonu dünyanın dört bir yanından video sanatçılarına “harekete geçin” çağrısında bulunuyor; onları küresel kapitalizm, savaş ve bunların çevremizi etken olarak şekillendirme yoluyla günlük hayatlarımızı nasıl yakından etkilediği hakkında yorum yapan ve hatta –belki de- mevcut sisteme karşı durmak için olası yollar bulup bize iyimser olmak için neden veren işler yapmaya davet ediyor. Eninde sonunda bu fikirler çerçevesinde üretilen işlerin her biri zaten kendiliklerinden başkaldırı eylemleri olacaktır.
Günümüzde dünyadaki bütün sistem karşıtı hareketler “network” olarak örgütleniyor. Benzer şekilde, biz de en başından beri organizasyonumuzu bu şekilde örgütlemeye çalıştık, ve video sanatçıları arasında bir “network” oluşturmayı hedefledik. Bu sergiyle birlikte bu tarz örgütlenmeyi hem sanatsal işbirliği hem de politika için uygun bir model yapan özellikleri sonuna kadar kullanmayı amaçlıyoruz. Dahası internetin getirdiği imkanlardan yararlanarak, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirmeyi ve onların işleri aracılığıyla mevcut küresel kapitalizm ve savaş düzeni hakkında bir şeyler söylemeyi umuyoruz.Katılım Koşulları
- Katılmak isteyen sanatçılar, videolarını posta yoluyla verilen adrese göndermek veya sergi organizatörlerine teslim etmek zorundadırlar.
- Videoların dvd formatına aktarılmış olması gerekmektedir.
- Cvlerini, videoların kısa tanıtım yazılarını ve yüksek çözünürlükte görsellerini bize ulaştırmayan katılımcıların işleri sergilenmeyecektir.
- Canlı performans veya yerleştirme ile sergiye katılmak isteyenlerin projelerini detaylı anlatan ve mekan içinde istedikleri gereklilikleri belirten bir döküman hazırlamaları istenmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2007
Adres: Kaşaneler Çıkmazı Sok
Ahenk apt. no: 4/11 Erenköy/ İstanbul
Kontak:
irmakarkman@gmail.com
cerenarkman@gmail.com

Courier International Video Organization Presents
“Taking Action”
Coordinators/ Couriers: Irmak Arkman, Ceren Arkman

After the Kargart International Video Festivals, joint projects and several independent video screenings that it organized, Courier International Video Organisation is preparing its first exhibition with a specific subject. We believe that the 10th International İstanbul Biennale organised under the title of “Not only possible but also necessary: Optimism in the age of global war” will promote a platform of dialogue about the space/city and how it structures and is also structured by actions within a global political and economic framework and we are hoping to contribute to this environment of dialogue with a contemporaneous exhibition. Does mere good-spirited utopianism have the power to fight against the current global system based on war and ultra-capitalism? What is really needed is an active optimism –or rather optimism in action. We should be more active than optimist in order to change the current world order.
Every action requires a counteraction. If we are unsatisfied with the current economic and political world order, then we should “take action” to counter its effects and its shaping influences on our physical environment and on our actions/performances. The Courier International Video Art Organization is inviting video artists from around the globe to “take action”, that is to produce works that comment on the issues of global capitalism and war and how they relate to their everyday lives by way of actively shaping our environment and works that hopefully come up with possible ways to counteract the current system and give us new reasons to be optimistic about our future. In the end, these videos will all be acts of defiance in themselves.
Currently all anti-system movements of the world are being organized on the basis of networks. Coincidentally, that is also the model that we have been trying to utilize in our organization; right from the beginning we were aiming at creating a network of video artists. With this particular exhibition, we are hoping to explore to its full extent the potential of network building that make it a suitable model for both artistic cooperation and politics. Moreover, by using the opportunities brought about by the internet, we will bring together artists from all over the globe and use their works to make a statement about the current global system based capitalism and war.

Application Requirements

- The artists willing to contribute are obligated to deliver their videos either by mail (to the below address) or personally to exhibition coordinators.
- The videos should be transferred into DVD format.
- The works of the artists who fail to deliver us their CVs, short introductory notes about their works and high resolution visual material will not be exhibited.
- Those willing to contribute by a live performance or an installation should submit a detailed document concerning the details of their projects and the facilities they will need.


Submission deadline: 20 September 2007

Post Adress: Irmak Arkman
Kasaneler Çıkmazı sk.
Ahenk Apt. no:4/11
Erenköy/ İstanbul / Turkey

Contact: irmakarkman@gmail.com